Wij hebben ruim 80 jaar ervaring in het taxi- en ziekenvervoer. Zittend patientenvervoer;
van en naar het ziekenhuis of therapie, onze klanten worden van deur tot deur
geassisteerd en met de nodige zorg begeleid. Voor zover nodig verzorgen wij
de administratie met uw zorgverzekeraar.